GrowWork Education

Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System

(Wijk)verpleegkundigen hebben een belangrijke spilfunctie gekregen in de realisatie van uitgangspunten van de nieuwe ‘participatiemaatschappij’: eigen regie, ontzorgen, zo lang mogelijk thuis. Wijkverpleegkundigen zijn o.a. verantwoordelijk voor de indicatiestelling binnen de aanspraak wijkverpleging. Dit doen zij op basis van het normenkader van de V&VN. Hoe maak je deze normen praktisch toepasbaar in de praktijk? Daarnaast gebruiken steeds meer organisaties Omaha System als gezamenlijke taal voor de dagelijkse zorgverlening. Het is een classificatiesysteem dat zorg- en hulpverleners in de maatschappelijke gezondheidszorg helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, interventies en uitkomsten van zorg. Het is daarmee een woordenboek om eenduidig te communiceren. De professional kiest de termen die van toepassing zijn op basis van haar professionele analyse en oordeelsvorming. Het faciliteert werken in de nieuwe context van zorg.
 
Tijdens deze 2-daagse training gaan we in op de context van werken in de wijk, het normenkader verpleegkundig indiceren en organiseren van zorg in de wijk (V&VN), het versterken van zelfredzaamheid en zelfregie van de cliënt, domeinoverstijgend werken in de wijk, Omaha System en de toepassing in de praktijk, indiceren en classificeren met Omaha System en organiseren, borgen en faciliteren van zorg in de wijk. We gaan bij deze onderdelen ook specifiek in op het nut en de noodzaak van de rollen en samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en de verpleegkundige in de wijk.

Accreditatie:
Indien je de accreditatiepunten van de training wilt verzilveren is het belangrijk dat je in het bezit bent van een BIG-registratienummer.  
Let op: het BIG-registratienummer moet wel aangemeld zijn bij het Kwaliteitsregister V&VN en er dient een portfolio te zijn ingeleverd bij het V&VN!
De accreditatiepunten kunnen tot 3 maanden na het volgen van de opleiding opgevoerd worden door GrowWork.

Resultaat

Na afloop van deze training heb je inzicht in de context van werken in de wijk, de rol en samenwerking van de wijkverpleegkundige en de verpleegkundige in de wijk daarin en het belang van verdere professionalisering. Je hebt kennis van het normenkader V&VN voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving. Je kunt dit normenkader vertalen naar en toepassen in hun dagelijkse praktijk. Je hebt vaardigheid in het vaststellen van indicaties in verbinding met het sociaal domein, op basis van de eigen regie, eigen kracht en het steunsysteem van de cliënt en op basis van het verpleegkundig proces. Je hebt kennis van de achtergronden en toepassingsmogelijkheden van Omaha System en de structuur en terminologie. Je hebt vaardigheid in het indiceren en classificeren in de praktijk volgens Omaha System. Tenslotte heb je inzicht in het effectief organiseren van zorg in de wijk, de borging en de facilitering.
 

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 5 in de wijk.

Cursus data

Datum

Tijd

Locatie

23 september 2019 Kantoor - DEN BOSCH Inschrijven

Trainingsdagen

23 september 2019 09:00 - 16:00
14 oktober 2019 09:00 - 16:00
<< Terug naar opleidingenoverzicht