GrowWork Education

Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System

(Wijk)verpleegkundigen hebben een belangrijke spilfunctie gekregen in de realisatie van uitgangspunten van de nieuwe ‘participatiemaatschappij’: eigen regie, ontzorgen, zo lang mogelijk thuis. Wijkverpleegkundigen zijn o.a. verantwoordelijk voor de indicatiestelling binnen de aanspraak wijkverpleging. Dit doen zij op basis van het normenkader van de V&VN. Hoe maak je deze normen praktisch toepasbaar in de praktijk? Daarnaast gebruiken steeds meer organisaties Omaha System als gezamenlijke taal voor de dagelijkse zorgverlening. Het is een classificatiesysteem dat zorg- en hulpverleners in de maatschappelijke gezondheidszorg helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, interventies en uitkomsten van zorg. Het is daarmee een woordenboek om eenduidig te communiceren. De professional kiest de termen die van toepassing zijn op basis van haar professionele analyse en oordeelsvorming. Het faciliteert werken in de nieuwe context van zorg.
 
Tijdens deze 2-daagse training gaan we in op de context van werken in de wijk, het normenkader verpleegkundig indiceren en organiseren van zorg in de wijk (V&VN), het versterken van zelfredzaamheid en zelfregie van de cliënt, domeinoverstijgend werken in de wijk, Omaha System en de toepassing in de praktijk, indiceren en classificeren met Omaha System en organiseren, borgen en faciliteren van zorg in de wijk. We gaan bij deze onderdelen ook specifiek in op het nut en de noodzaak van de rollen en samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en de verpleegkundige in de wijk.
 
De training is gepland op de volgende dagen:

Locatie Den Haag: start opleiding 9 januari 2023 – 6 februari 2023
Dag 1: 9 januari 2023
Dag 2: 6 februari 2023

Locatie Den Bosch: start opleiding 2 februari 2023 – 10 maart 2023
Dag 1: 2 februari 2023
Dag 2: 10 maart 2023

Locatie Zwolle: start opleiding 6 maart 2023 – 21 maart 2023
Dag 1: 6 maart 2023
Dag 2: 21 maart 2023

Resultaat

Na afloop van deze training ben je in staat om zelfstandig te indiceren volgens Omaha System. Je kunt het normenkader van de V&VN vertalen naar je eigen werk zodat verpleging en verzorging in je wijk efficiënt geïndiceerd en georganiseerd wordt.

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 6 in de wijk.

Startmomenten

Datum

Locatie

9 januari 2023 Den Haag Inschrijven
2 februari 2023 Den Bosch Inschrijven
6 maart 2023 Zwolle Inschrijven
<< Terug naar opleidingenoverzicht

Aanraders