GrowWork Education

Zorginhoudelijke kwaliteit in het verpleeghuis

Om duurzame, kwalitatieve zorg in het verpleeghuis te kunnen realiseren gaan wij in deze training in op drie verschillende perspectieven die hierbij van belang zijn. Allereerst de relevante (kwaliteits)wet- en regelgeving en risicosignalering. Gevolgd door de uitgangspunten van het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg met daarbinnen de persoonsgerichte zorg en het versterken van eigen regie. En als laatste de bekostiging en indicatiestelling. Bij alle drie de perspectieven komt de koppeling naar het zorgleefplan en (de behoefte aan) methodisch werken aan de orde. Het gaat in deze training om bewustwording welke uitgangspunten en vereisten er zijn, hoe je overzicht op de stand van zaken hiervan hebt of krijgt in jouw team(s) en wat je daar mee doet.

Resultaat

Na afloop van deze training heb je inzicht in en kennis van de meest relevante (kwaliteits)wet- en regelgeving en het werken met risicosignalering in het kader van veilige zorg. Inzicht in de toepasbaarheid van het kwaliteitskader in de praktijk en de vertaling naar de afspraken met de cliënt in het zorgleefplan. Inzicht en inzet van hulpmiddelen en communicatieve vaardigheden waarmee de eigen kracht en regie van de cliënt en zijn steunsysteem worden versterkt. Kennis en inzicht in de bekostiging van zorg en de koppeling tussen de inhoud van de indicaties aan de inhoud van het zorgleefplan. Je hebt handvatten aangereikt gekregen om grip te kunnen krijgen en houden op kwaliteit van zorg.

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 5 in het verpleeghuis.

Cursus data

Voor deze opleiding zijn nog geen nieuwe data bekend. Wel interesse? Klik op de knop reserveren en we informeren je over het eerstvolgende startmoment. Reserveren
<< Terug naar opleidingenoverzicht