GrowWork Education

Zorginhoudelijke kwaliteit in de wijk

Hoe krijgt de (wijk)verpleegkundige er zicht in en grip op dat de cliënt ook daadwerkelijk kwalitatief goede zorg ontvangt en zo min mogelijk risico loopt. Op welke wijze kun je dit monitoren en borgen als (wijk)verpleegkundige en hoe werk je hierin samen met het team? Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij de meest relevante (kwaliteits)wet- en regelgeving en de uitgangspunten om veilige zorg in de wijk te bieden. We gaan hierbij ook in op risicosignalering en de normen van het nieuwe toetsingskader van de IGZ.  Daarnaast komt de koppeling naar het zorgleefplan en (de behoefte aan) methodisch werken aan de orde. Het gaat in deze training om bewustwording welke uitgangspunten en vereisten er zijn, hoe je overzicht op de stand van zaken hiervan hebt of krijgt in jouw team(s) en wat je daar mee doet.

Resultaat

Na afloop van deze dag heb je inzicht in en kennis van de meest relevante (kwaliteits)wet- en regelgeving en het werken met risicosignalering in het kader van veilige zorg in de wijk. Je hebt inzicht in de toepasbaarheid van de kwaliteitsnormen in de praktijk en de vertaling naar de afspraken met de cliënt in het zorgleefplan. Je hebt handvatten aangereikt gekregen om grip te kunnen krijgen en houden op kwaliteit van zorg. 

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 5 in de wijk.    

Cursus data

Datum

Tijd

Locatie

12 februari 2019 Kantoor - AMSTERDAM Inschrijven

Trainingsdagen

12 februari 2019 09:00 - 16:00
20 mei 2019 Kantoor - DEN BOSCH Inschrijven

Trainingsdagen

20 mei 2019 09:00 - 16:00
17 juni 2019 Kantoor - AMSTERDAM Inschrijven

Trainingsdagen

17 juni 2019 09:00 - 16:00
<< Terug naar opleidingenoverzicht