GrowWork Education

Wijkverpleegkundige, Regisseur van Wijkzorg/Verpleegkundige in de wijk

In de wijkverpleging neemt de complexiteit van zorg toe. Het nieuwe paradigma van eigen kracht binnen de participatiemaatschappij vraagt een andere manier van denken en handelen van zorgverleners. Nieuwe (zelforganiserende) organisatievormen vragen toenemende klantgerichtheid en flexibiliteit van de medewerkers. In deze veranderende context heeft de wijkverpleegkundige niveau 5 een stevige rol gekregen om de zorg in de wijk te regisseren. Vanuit een eigenstandige positie naast de huisarts, in verbinding met het sociale domein en op basis van eigen regie, eigen kracht en het steunsysteem van de cliënt.
Kwalitatief goede wijkverpleging kan echter alleen ontstaan als alle teamleden hun bijdrage daaraan leveren en hun eigen rol hierin oppakken. Ook voor de niveau 4 verpleegkundige in de wijk is een belangrijke rol weggelegd om de nieuwe manier van denken en werken verder te brengen in de teams. Hiervoor is het belangrijk dat zij vanuit eenzelfde denkkader kijkt naar de kwaliteit en organisatie van zorg als de niveau 5 wijkverpleegkundige. En dat zij vanuit haar eigenstandige rol als niveau 4 de samenwerking goed vorm geeft in het hele team en specifiek die met niveau 5 om kwaliteit van zorg te realiseren. Van beide professionals worden nieuwe competenties en vaardigheden gevraagd. Het opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige, Regisseur van wijkzorg en Verpleegkundige in de wijk van GrowWork ontwikkelen deze zorgprofessionals tot excellerende (wijk)verpleegkundigen. Hiermee wordt de gewenste vernieuwing van wijkverpleging gefaciliteerd en gerealiseerd.
Het opleidingsprogramma bestaat in totaal 7 of 9 opleidingsdagen. De opleiding omvat een unieke combinatie van leervormen: theorie, werkateliers, intervisie en praktijkopdrachten.

Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg (1 dag)
Dag 2 – 3: Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System (2 dagen): enkel bij afname van een 9-daagse opleiding
Dag 4 – 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap (4 dagen) 
Dag 8 – 9: Verandervaardigheden (2 dagen)

Locatie Amsterdam: start opleiding: 29 september 2021 – 18 mei 2022 = VOL
Locatie Amsterdam start opleiding: 8 november 2021 – 5 juli 2022 = VOL

Locatie Amsterdam start opleiding: 25 november 2021 – 7 juli 2022
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 25 november 2021
Dag 2: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 14 februari 2021
Dag 3: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 15 maart 2022
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 12 april 2022
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 12 mei 2022
Dag 6: Verandervaardigheden, dag 1: 9 juni 2022
Dag 7: Verandervaardigheden, dag 2: 7 juli 2022

Locatie Amsterdam: start opleiding 2 februari 2022 – 3 november 2022
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 2 februari 2022
Dag 2: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 16 mei 2022
Dag 3: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 14 juni 2022
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 11 juli 2022
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 8 september 2022
Dag 6: Verandervaardigheden, dag 1: 3 oktober 2022
Dag 7: Verandervaardigheden, dag 2: 3 november 2022

Locatie Den Bossch: start opleiding 29 maart 2022 – 6 december 2022
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 29 maart 2022
Dag 2: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 7 juni 2022
Dag 3: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 28 juni 2022
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 6 september 2022
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 4 oktober 2022
Dag 6: Verandervaardigheden, dag 1: 8 november 2022
Dag 7: Verandervaardigheden, dag 2: 6 december 2022

7- of 9-daagse variant

De 9-daagse variant van de opleiding bevat een extra module van 2 dagen: Verpleegkundig indiceren en organiseren met Omaha classificeren’. Deze neemt deelnemers mee in het verpleegkundig indiceren en organiseren conform het V&VN-normenkader en het classificeren met Omaha System. In praktijk kiezen veel deelnemers er voor om deze module op te nemen in hun opleidingsprogramma, ook als zij reeds in het verleden een vergelijkbare opleidingsmodule hebben gevolgd. De reden hiervoor is dat zij zo de kwaliteit en eenduidigheid van hun indiceren, organiseren en classificeren verder willen verhogen. Wil jij dit ook? Kies dan voor de 9-daagse variant van de opleiding op het aanmeldformulier. De meerprijs voor de 9-daagse variant is € 730,00.

Resultaat

Na afloop van het opleidingsprogramma beschik je over: - Kennis van en inzicht in de uitgangspunten voor de kwaliteit en organisatie van zorg in de wijk en de bijbehorende prestatie indicatoren en hoe deze te monitoren en te borgen in dagelijks werkgedrag. - Kennis en inzicht in jouw eigen specifieke rol hierin en die van anderen en hoe dit in de samenwerking goed vorm kan worden gegeven. - Kennis en inzicht hoe regie te voeren op de zorginhoudelijke processen en innovatie. - Kennis en vaardigheden om op effectieve wijze collega’s te coachen zonder een nieuwe leidinggevende te worden. - Kennis en inzicht om op effectieve wijze veranderingen binnen het team te implementeren. - Energie en motivatie om het geleerde in de praktijk toe te gaan passen.

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 5 in de wijk

Coaching

Individueel coachingspakket Naast de opleidingsmodules kan een individueel coachingspakket worden ingezet. Dit coachingspakket bestaat uit: - Intakegesprek met de coach rond de start van de opleiding; de coach neemt vanzelf contact met je op. - Persoonlijkheidstest en een POP-gesprek, waar gewenst met een vertegenwoordiger van je eigen organisatie erbij bijvoorbeeld je leidinggevende. - Een afrondend gesprek, waar gewenst met een vertegenwoordiger van je eigen organisatie erbij bijvoorbeeld je leidinggevende. Het coachingspakket is gericht op persoonlijke reflectie op jouw rolontwikkelpunten en het versterken van je kwaliteiten en mogelijkheden. Door je leidinggevende/interne begeleider bij het eerste en laatste gesprek te betrekken, beïnvloed je direct de context waarin je je wilt ontwikkelen. In de praktijk blijkt de combinatie van opleidingsdagen en het individuele coachingspakket zeer effectief om de door jou gewenste rolontwikkeling te realiseren. De meerprijs voor het individuele coachingspakket is € 1.300,= Indien je gebruik wil maken van het coachingspakket, noteer dit dan in het aanmeldformulier bij het opmerkingenveld.

Startmomenten

Datum

Locatie

25 november 2021 Amsterdam Inschrijven
2 februari 2022 Amsterdam Inschrijven
<< Terug naar opleidingenoverzicht

Aanraders