GrowWork Education

Versterken eigen regie voor en door medewerkers verpleeghuis

GrowWork biedt een programma van 3 bijeenkomsten, waarin de eigen regie en het communiceren met cliënten en collega’s centraal staan. Doel is om de onderlinge samenwerking met kwaliteitsverpleegkundigen te
optimaliseren en daarmee het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie bij de cliënten te stimuleren.

Met dit rolontwikkelingsprogramma wordt beoogd dat de deelnemers gemotiveerd raken om het geleerde in de praktijk toe te passen. Het methodisch werken en het rapporteren van de bevindingen in het zorgleefplan is een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Om deze verpleegkundigen optimaal te laten samenwerken met alle collega’s in de teams en ze te ondersteunen in hun rol als organisator (Canmed), is het belangrijk dat ook de medewerkers niveau 2 en 3 een basisopleiding volgen op het gebied van persoonsgerichte zorg (Eigen Regie). Dit zal de onderlinge samenwerking en daarmee het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie bij de cliënten ten goede komen.
 
De zorg in het verpleeghuis wordt steeds complexer, daarnaast zie je een ontwikkeling naar persoonsgerichte zorg. Daarbij is heel belangrijk dat je de bewoner goed kent en zoveel mogelijk de eigen regie laat behouden. Dit houdt in het onderzoeken van de huidige mogelijkheden in eigen regie, deze versterken en acteren als de medewerker signaleert dat de eigen regie afneemt. Kernactiviteiten zijn vraaggericht werken en het inzetten van de omgeving van de cliënt, aanpassingen of hulpmiddelen.

Trainingsdata:
– Ochtend: Op dit moment hebben wij geen overzicht van de trainingsdata. Bij interesse dit graag aangeven via het contactformulier
– Middag: Op dit moment hebben wij geen overzicht van de trainingsdata. Bij interesse dit graag aangeven via het contactformulier

Resultaat

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om op methodische wijze persoonsgerichte zorg te bieden waarbij de eigen regie van de cliënt centraal staat. Dit doe je door op een positieve manier te communiceren met de cliënt en met je collega’s.

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleeghuismedewerkers niveau 2 en 3 (helpende en verzorgende, verzorgende IG)

Startmomenten

Voor deze opleiding zijn nog geen nieuwe data bekend. Wel interesse? Klik op de knop reserveren en we informeren je over het eerstvolgende startmoment. Reserveren
<< Terug naar opleidingenoverzicht

Aanraders