GrowWork Education

Verpleegkundig leiderschap in de wijk

In de wijkverpleging neemt de complexiteit van zorg toe. Het nieuwe paradigma van eigen kracht binnen de participatiemaatschappij vraagt een andere manier van denken en handelen van zorgverleners. Nieuwe (zelforganiserende) organisatievormen vragen toenemende klantgerichtheid en flexibiliteit van de medewerkers. In deze veranderende context heeft de wijkverpleegkundige niveau 5 een stevige rol gekregen om de zorg in de wijk te regisseren. Vanuit een eigenstandige positie naast de huisarts, in verbinding met het sociale domein en op basis van eigen regie, eigen kracht en het steunsysteem van de cliënt.
Kwalitatief goede wijkverpleging kan echter alleen ontstaan als alle teamleden hun bijdrage daaraan leveren en hun eigen rol hierin oppakken. Ook voor de niveau 4 verpleegkundige in de wijk is een belangrijke rol weggelegd om de nieuwe manier van denken en werken verder te brengen in de teams. Hiervoor is het belangrijk dat zij vanuit eenzelfde denkkader kijkt naar de kwaliteit en organisatie van zorg als de niveau 5 wijkverpleegkundige. En dat zij vanuit haar eigenstandige rol als niveau 4 de samenwerking goed vorm geeft in het hele team en specifiek die met niveau 5 om kwaliteit van zorg te realiseren. Van beide professionals worden nieuwe competenties en vaardigheden gevraagd. Met het opleidingsprogramma verpleegkundig leiderschap in de wijk van GrowWork ontwikkelen deze zorgprofessionals tot excellerende (wijk)verpleegkundigen. Hiermee wordt de gewenste vernieuwing van wijkverpleging gefaciliteerd en gerealiseerd.

Het opleidingsprogramma bestaat in totaal 7 of 9 opleidingsdagen. De opleiding omvat een unieke combinatie van leervormen: theorie, werkateliers, intervisie en praktijkopdrachten.

Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg (1 dag)
Dag 2 – 3: Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System (2 dagen): enkel bij afname van een 9-daagse opleiding
Dag 4 – 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap (4 dagen) 
Dag 8 – 9: Verandervaardigheden (2 dagen)

Locatie Den Bosch: start 31 januari 2023 – 31 oktober 2023
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 31 januari 2023
Dag 2: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 9 mei 2023
Dag 3: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 6 juni 2023
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 4 juli 2023
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 4 september 2023
Dag 6: Verandervaardigheden, dag 1: 2 oktober 2023
Dag 7: Verandervaardigheden, dag 2: 31 oktober 2023

Locatie Amsterdam: 20 maart 2023 – 27 november 2023
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 20 maart 2023
Dag 2: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 12 juni 2023
Dag 3: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 26 juni 2023
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 11 september 2023
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 5 oktober 2023
Dag 6: Verandervaardigheden, dag 1: 30 oktober 2023
Dag 7: Verandervaardigheden, dag 2: 27 november 2023

Locatie Den Haag: 12 april 2023 – 18 januari 2024
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 12 april 2023
Dag 2: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 5 september 2023
Dag 3: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 3 oktober 2023
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 2 november 2023
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 30 november 2023
Dag 6: Verandervaardigheden, dag 1: 21 december 2023
Dag 7: Verandervaardigheden, dag 2: 18 januari 2024

Locatie Zwolle: 24 mei 2023 – 27 februari 2024
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 24 mei 2023
Dag 2: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 4 oktober 2023
Dag 3: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 31 oktober 2023
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 21 november 2023
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 19 december 2023
Dag 6: Verandervaardigheden, dag 1: 23 januari 2024
Dag 7: Verandervaardigheden, dag 2: 27 februari 2024

7- of 9-daagse variant

De 9-daagse variant van de opleiding bevat een extra module van 2 dagen: Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System’. Deze neemt deelnemers mee in het verpleegkundig indiceren en organiseren conform het V&VN-normenkader en het classificeren met Omaha System. In praktijk kiezen veel deelnemers er voor om deze module op te nemen in hun opleidingsprogramma, ook als zij reeds in het verleden een vergelijkbare opleidingsmodule hebben gevolgd. De reden hiervoor is dat zij zo de kwaliteit en eenduidigheid van hun indiceren, organiseren en classificeren verder willen verhogen. Wil jij dit ook? Kies dan voor de 9-daagse variant van de opleiding op het aanmeldformulier. De meerprijs voor de 9-daagse variant is € 800,00.

Resultaat

Dit rolontwikkelingsprogramma gaat uitgebreid in op zorginhoudelijke kwaliteit in de wijk, gezien vanuit de functie van regisseur van wijkzorg. Thema’s als persoonlijk en verpleegkundig leiderschap, CanMeds-rollen, coachen van collega’s, cultuursensitieve zorg en verandervaardigheden komen ruim aan bod. Gerichte praktijkopdrachten zorgen dat het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 6 in de wijk

Coaching

Individueel coachingspakket Naast de opleidingsmodules kan een individueel coachingspakket worden ingezet. Dit coachingspakket bestaat uit: - Intakegesprek met de coach rond de start van de opleiding; de coach neemt vanzelf contact met je op. - Persoonlijkheidstest en een POP-gesprek, waar gewenst met een vertegenwoordiger van je eigen organisatie erbij bijvoorbeeld je leidinggevende. - Een afrondend gesprek, waar gewenst met een vertegenwoordiger van je eigen organisatie erbij bijvoorbeeld je leidinggevende. Het coachingspakket is gericht op persoonlijke reflectie op jouw rolontwikkelpunten en het versterken van je kwaliteiten en mogelijkheden. Door je leidinggevende/interne begeleider bij het eerste en laatste gesprek te betrekken, beïnvloed je direct de context waarin je je wilt ontwikkelen. In de praktijk blijkt de combinatie van opleidingsdagen en het individuele coachingspakket zeer effectief om de door jou gewenste rolontwikkeling te realiseren. De meerprijs voor het individuele coachingspakket is € 1.300,-. Indien je gebruik wil maken van het coachingspakket, noteer dit dan in het aanmeldformulier bij het opmerkingenveld.

Startmomenten

Datum

Locatie

31 januari 2023 Den Bosch Inschrijven
20 maart 2023 Amsterdam Inschrijven
12 april 2023 Den Haag Inschrijven
24 mei 2023 Zwolle Inschrijven
<< Terug naar opleidingenoverzicht