GrowWork Education

(Kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis

In het verpleeghuis neemt de complexiteit van zorg toe. Daarnaast moet er worden ‘omgedacht’: hoe kun je cliëntgerichte zorg vormgeven in het dagelijks handelen? Tenslotte wordt ook intramuraal steeds meer gewerkt volgens zelforganiserende principes. Om binnen deze veranderende context de kwaliteit van zorg goed te borgen zetten steeds meer verpleeghuizen verpleegkundigen in. Maar dan wel met andere taken en rollen. Zoals het aanspreken van de cliënt en zijn netwerk op eigen regie. Het adviseren, ondersteunen en coachen van collega’s ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het regisseren van kennisontwikkeling. En het implementeren en borgen van (kwaliteits-)richtlijnen of innovaties. Dit vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van verpleegkundigen. Het opleidingsprogramma (Kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis van GrowWork ontwikkelt deze zorgprofessionals tot excellerende (kwaliteits)verpleegkundigen. Hiermee wordt de gewenste vernieuwing van verpleegzorg gefaciliteerd en gerealiseerd.

Het opleidingsprogramma bestaat in totaal 9 opleidingsdagen. De opleiding omvat een unieke combinatie van leervormen: theorie, werkateliers, intervisie en praktijkopdrachten.

Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg (1 dag)
Dag 2 – 3: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS (2 dagen)
Dag 4 – 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap (4 dagen) 
Dag 8 – 9: Verandervaardigheden (2 dagen)

Locatie Amsterdam; start opleiding 29 september 2021 – 18 mei 2022 = VOL
Locatie Amsterdam; start 8 november 2021 – 5 juli 2022 = VOL

Locatie Amsterdam: start opleiding 25 november 2021 – 7 juli 2022
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 25 november 2021
Dag 2: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 1: 21 december 2021
Dag 3: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 2: 18 januari 2022
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 14 februari 2021
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 15 maart 2022
Dag 6: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 12 april 2022
Dag 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 12 mei 2022
Dag 8: Verandervaardigheden, dag 1: 9 juni 2022
Dag 9: Verandervaardigheden, dag 2: 7 juli 2022

Locatie Amsterdam: start opleiding 2 februari 2022 – 3 november 2022
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 2 februari 2022
Dag 2: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 1: 14 maart 2022
Dag 3: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 2: 14 april 2022
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 16 mei 2022
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 14 juni 2022
Dag 6: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 11 juli 2022
Dag 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 8 september 2022
Dag 8: Verandervaardigheden, dag 1: 3 oktober 2022
Dag 9: Verandervaardigheden, dag 2: 3 november 2022

Locatie Den Bossch: start opleiding 29 maart 2022 – 6 december 2022
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 29 maart 2022
Dag 2: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 1: 19 april 2022
Dag 3: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 2: 17 mei 2022
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 7 juni 2022
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 28 juni 2022
Dag 6: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 6 september 2022
Dag 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 4 oktober 2022
Dag 8: Verandervaardigheden, dag 1: 8 november 2022
Dag 9: Verandervaardigheden, dag 2: 6 december 2022

Resultaat

Na afloop van het opleidingsprogramma beschik je over: - Kennis van en inzicht in de uitgangspunten voor de kwaliteit en organisatie van zorg in het verpleeghuis en de bijbehorende prestatie indicatoren en hoe deze te monitoren en te borgen in dagelijks werkgedrag. - Kennis en inzicht in jouw eigen specifieke rol hierin en die van anderen en hoe dit in de samenwerking goed vorm kan worden gegeven. - Kennis en inzicht hoe regie te voeren op de zorginhoudelijke processen en innovatie. - Kennis en vaardigheden hoe de eigen regie en eigen kracht van de cliënt en zijn steunsysteem kan worden aangesproken en hoe dit kan worden gestimuleerd in het dagelijks handelen van medewerkers. - Kennis en vaardigheden om op effectieve wijze collega’s te coachen zonder een nieuwe leidinggevende te worden. - Kennis en inzicht om op effectieve wijze veranderingen binnen het team te implementeren. - Energie en motivatie om het geleerde in de praktijk toe te gaan passen.

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 5

Coaching

Individueel coachingspakket Naast de opleidingsmodules kan een individueel coachingspakket worden ingezet. Dit coachingspakket bestaat uit: - Intakegesprek met de coach rond de start van de opleiding; de coach neemt vanzelf contact met je op. - Persoonlijkheidstest en een POP-gesprek, waar gewenst met een vertegenwoordiger van je eigen organisatie erbij bijvoorbeeld je leidinggevende. - Een afrondend gesprek, waar gewenst met een vertegenwoordiger van je eigen organisatie erbij bijvoorbeeld je leidinggevende. Het coachingspakket is gericht op persoonlijke reflectie op jouw rolontwikkelpunten en het versterken van je kwaliteiten en mogelijkheden. Door je leidinggevende/interne begeleider bij het eerste en laatste gesprek te betrekken, beïnvloed je direct de context waarin je je wilt ontwikkelen. In de praktijk blijkt de combinatie van opleidingsdagen en het individuele coachingspakket zeer effectief om de door jou gewenste rolontwikkeling te realiseren. De meerprijs voor het individuele coachingspakket is € 1.300,= Indien je gebruik wil maken van het coachingspakket, noteer dit dan in het aanmeldformulier bij het opmerkingenveld.

Startmomenten

Datum

Locatie

25 november 2021 Amsterdam Inschrijven
2 februari 2022 Amsterdam Inschrijven
29 maart 2022 Den Bosch Inschrijven
<< Terug naar opleidingenoverzicht

Aanraders