GrowWork Education

(Kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis

In het verpleeghuis neemt de complexiteit van zorg toe. Daarnaast moet er worden ‘omgedacht’: hoe kun je cliëntgerichte zorg vormgeven in het dagelijks handelen? Tenslotte wordt ook intramuraal steeds meer gewerkt volgens zelforganiserende principes. Om binnen deze veranderende context de kwaliteit van zorg goed te borgen zetten steeds meer verpleeghuizen verpleegkundigen in. Maar dan wel met andere taken en rollen. Zoals het aanspreken van de cliënt en zijn netwerk op eigen regie. Het adviseren, ondersteunen en coachen van collega’s ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het regisseren van kennisontwikkeling. En het implementeren en borgen van (kwaliteits-)richtlijnen of innovaties. Dit vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van verpleegkundigen. Het opleidingsprogramma (Kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis van GrowWork ontwikkelt deze zorgprofessionals tot excellerende (kwaliteits)verpleegkundigen. Hiermee wordt de gewenste vernieuwing van verpleegzorg gefaciliteerd en gerealiseerd.

Het opleidingsprogramma bestaat in totaal 9 opleidingsdagen. De opleiding omvat een unieke combinatie van leervormen: theorie, werkateliers, intervisie en praktijkopdrachten.

Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg (1 dag)

Dag 2 - 3: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS (2 dagen)

Dag 4 - 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap (4 dagen) 

Dag 8 - 9: Verandervaardigheden (2 dagen)


Locatie Den Bosch: start opleiding: 8 september 2020 - 20 april 2021 = VOL

Locatie Amsterdam: start opleiding: 5 oktober 2020 - 19 april 2021 = VOL 

Locatie Den Bosch: start opleiding: 14 oktober 2020 - 19 mei 2021 = VOL

Locatie Amsterdam: start opleiding: 24 november 2020 - 6 juli 2021 = VOL

Locatie Amsterdam: start opleiding: 18 november 2020 - 7 juli 2021 = VOL

Locatie Amsterdam: start opleiding 7 december 2020 - 8 juli 2021 = VOL

Locatie Amsterdam: start opleiding 9 december 2020 - 15 september 2021

Locatie Den Bosch: start opleiding: 7 januari 2021 - 4 november 2021

Locatie Amsterdam: start opleiding: 23 maart 2021 - 21 december 2021


Voor alle scholingsdata klik op de aanmeld button

Individueel coachingspakket

Naast de opleidingsmodules kan een individueel coachingspakket worden ingezet. Dit coachingspakket bestaat uit:

Een telefonische intake, een persoonlijkheidstest (Big Six), en een start/POP-gesprek met de leidinggevende/interne begeleider erbij. Daarna volgen twee individuele coachingsgesprekken. Een afrondend gesprek met de leidinggevende/interne begeleider erbij sluit dit pakket af.

Het coachingspakket is gericht op persoonlijke reflectie op jouw rolontwikkelpunten en het versterken van je kwaliteiten en mogelijkheden. Door je leidinggevende/interne begeleider bij het eerste en laatste gesprek te betrekken, beïnvloed je direct de context waarin je je wilt ontwikkelen. In de praktijk blijkt de combinatie van opleidingsdagen en het individuele coachingspakket zeer effectief om de door jou gewenste rolontwikkeling te realiseren.

De meerprijs voor het individuele coachingspakket is € 1.300,00. Op het aanmeldformulier heb je de mogelijkheid om het pakket aan te vinken. 

Accreditatie:

Indien je de accreditatiepunten van de training wilt verzilveren is het belangrijk dat je in het bezit bent van een BIG-registratienummer. 
Let op: het BIG-registratienummer moet wel aangemeld zijn bij het Kwaliteitsregister V&VN en er dient een portfolio te zijn ingeleverd bij het V&VN!
De accreditatiepunten kunnen tot 3 maanden na het volgen van de opleiding opgevoerd worden door GrowWork. 

AANMELDEN? Klik hier


Resultaat

Na afloop van het opleidingsprogramma beschik je over:

Kennis van en inzicht in de uitgangspunten voor de kwaliteit en organisatie van zorg in het verpleeghuis en de bijbehorende prestatie indicatoren en hoe deze te monitoren en te borgen in dagelijks werkgedrag.Kennis en inzicht in jouw eigen specifieke rol hierin en die van anderen en hoe dit in de samenwerking goed vorm kan worden gegeven.Kennis en inzicht hoe regie te voeren op de zorginhoudelijke processen en innovatie.Kennis en vaardigheden hoe de eigen regie en eigen kracht van de cliënt en zijn steunsysteem kan worden aangesproken en hoe dit kan worden gestimuleerd in het dagelijks handelen van medewerkers.Kennis en vaardigheden om op effectieve wijze collega’s te coachen zonder een nieuwe leidinggevende te worden.Kennis en inzicht om op effectieve wijze veranderingen binnen het team te implementeren.Energie en motivatie om het geleerde in de praktijk toe te gaan passen.

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 5

Cursus data

Voor deze opleiding zijn nog geen nieuwe data bekend. Wel interesse? Klik op de knop reserveren en we informeren je over het eerstvolgende startmoment. Reserveren
<< Terug naar opleidingenoverzicht