GrowWork Education

(Kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis

In het verpleeghuis neemt de complexiteit van zorg toe. Daarnaast moet er worden ‘omgedacht’: hoe kun je cliëntgerichte zorg vormgeven in het dagelijks handelen? Tenslotte wordt ook intramuraal steeds meer gewerkt volgens zelforganiserende principes. Om binnen deze veranderende context de kwaliteit van zorg goed te borgen zetten steeds meer verpleeghuizen verpleegkundigen in. Maar dan wel met andere taken en rollen. Zoals het aanspreken van de cliënt en zijn netwerk op eigen regie. Het adviseren, ondersteunen en coachen van collega’s ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het regisseren van kennisontwikkeling. En het implementeren en borgen van (kwaliteits-)richtlijnen of innovaties. Dit vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van verpleegkundigen. Het opleidingsprogramma (Kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis van GrowWork ontwikkelt deze zorgprofessionals tot excellerende (kwaliteits)verpleegkundigen. Hiermee wordt de gewenste vernieuwing van verpleegzorg gefaciliteerd en gerealiseerd.

Het opleidingsprogramma bestaat in totaal 9 opleidingsdagen. De opleiding omvat een unieke combinatie van leervormen: theorie, werkateliers, intervisie en praktijkopdrachten.

Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg (1 dag)
Dag 2 – 3: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS (2 dagen)
Dag 4 – 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap (4 dagen) 
Dag 8 – 9: Verandervaardigheden (2 dagen)

Locatie Amsterdam: start opleiding 29 april 2022 – 14 februari 2023
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 29 april 2022
Dag 2: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 1: 10 juni 2022
Dag 3: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 2: 6 juli 2022
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 5 september 2022
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 4 oktober 2022
Dag 6: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 8 november 2022
Dag 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 6 december 2022
Dag 8: Verandervaardigheden, dag 1: 13 januari 2023
Dag 9: Verandervaardigheden, dag 2: 14 februari 2023

Locatie Den Haag: start opleiding 3 mei 2022 – 6 februari 2022
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 3 mei 2022
Dag 2: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 1: 31 mei 2022
Dag 3: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 2: 28 juni 2022
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 12 september 2022
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 10 oktober 2022
Dag 6: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 14 november 2022
Dag 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 12 december 2022
Dag 8: Verandervaardigheden, dag 1: 9 januari 2023
Dag 9: Verandervaardigheden, dag 2: 6 februari 2023

Locatie Zwolle: start opleiding 25 mei 2022 – 6 maart 2022
Dag 1: Inleiding kwaliteit van zorg, dag 1: 25 mei 2022
Dag 2: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 1: 27 juni 2022
Dag 3: Zorginhoudelijke kwaliteit in het VERPLEEGHUIS, dag 2: 5 september 2022
Dag 4: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 1: 3 oktober 2022
Dag 5: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 2: 7 november 2022
Dag 6: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 3: 5 december 2022
Dag 7: Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap, dag 4: 9 januari 2023
Dag 8: Verandervaardigheden, dag 1: 6 februari 2023
Dag 9: Verandervaardigheden, dag 2: 6 maart 2023

Resultaat

Dit rolontwikkelingsprogramma gaat uitgebreid in op zorginhoudelijke kwaliteit in het verpleeghuis, gezien vanuit de functie van kwaliteitsverpleegkundige. Thema’s als persoonlijk en verpleegkundig leiderschap, CanMeds-rollen, coachen van collega’s, cultuursensitieve zorg en verandervaardigheden komen ruim aan bod. Gerichte praktijkopdrachten zorgen dat het geleerde direct in de praktijk kan worden toegepast.

Vereiste voorkennis

Geen

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 6

Coaching

Individueel coachingspakket Naast de opleidingsmodules kan een individueel coachingspakket worden ingezet. Dit coachingspakket bestaat uit: - Intakegesprek met de coach rond de start van de opleiding; de coach neemt vanzelf contact met je op. - Persoonlijkheidstest en een POP-gesprek, waar gewenst met een vertegenwoordiger van je eigen organisatie erbij bijvoorbeeld je leidinggevende. - Een afrondend gesprek, waar gewenst met een vertegenwoordiger van je eigen organisatie erbij bijvoorbeeld je leidinggevende. Het coachingspakket is gericht op persoonlijke reflectie op jouw rolontwikkelpunten en het versterken van je kwaliteiten en mogelijkheden. Door je leidinggevende/interne begeleider bij het eerste en laatste gesprek te betrekken, beïnvloed je direct de context waarin je je wilt ontwikkelen. In de praktijk blijkt de combinatie van opleidingsdagen en het individuele coachingspakket zeer effectief om de door jou gewenste rolontwikkeling te realiseren. De meerprijs voor het individuele coachingspakket is € 1.300,= Indien je gebruik wil maken van het coachingspakket, noteer dit dan in het aanmeldformulier bij het opmerkingenveld.

Startmomenten

Datum

Locatie

29 april 2022 Amsterdam Inschrijven
3 mei 2022 Den Haag Inschrijven
25 mei 2022 Zwolle Inschrijven
<< Terug naar opleidingenoverzicht

Aanraders