GrowWork Education

Herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag op de werkvloer

Managers, leidinggevenden en andere functionarissen op sleutelposities hebben een voorbeeldfunctie voor hun medewerkers in het laten zien van gewenst gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag.

Wanneer je het voorbeeld moet geven, moet je eerst wel weten hoe ongewenst gedrag te herkennen is en wat je er vervolgens aan kunt doen. Bijvoorbeeld door het juiste gesprek aan te gaan met zowel het vermeende slachtoffer als vermeende dader. Bovendien is de rol van de omstanders (collega’s) enorm belangrijk, zo niet doorslaggevend, voor het versterken van gewenst gedrag. Tevens is het van belang te weten hoe ongewenst gedrag in de Arbowetgeving ingebed is en wat dat vervolgens voor de eigen organisatie betekent.

GrowWork biedt een 1-daagse training waarin al bovengenoemde aspecten aan bod komen. Het is zowel een informatieve als praktische training want je leert herkennen en aanpakken van ongewenste omgangsvormen door het gesprek aan te gaan.

Resultaat

Na het volgen van deze training kan de deelnemer: ongewenst gedrag herkennen, het gesprek met dader, slachtoffer, omstanders aangaan over de impact van ongewenst gedrag en vinden hoe ongewenst gedrag in de Arbowetgeving is beschreven en wat daarvan de consequenties zijn voor de eigen organisatie.

Doelgroep

Managers, leidinggevenden en andere functionarissen op een sleutelpositie die voorbeeldgedrag moeten laten zien.

Startmomenten

Voor deze opleiding zijn nog geen nieuwe data bekend. Wel interesse? Klik op de knop reserveren en we informeren je over het eerstvolgende startmoment. Reserveren
<< Terug naar opleidingenoverzicht

Aanraders