GrowWork Education

9-daagse opleiding (Kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis

In het verpleeghuis neemt de complexiteit van zorg toe. Daarnaast moet er worden ‘omgedacht’: hoe kun je cliëntgerichte zorg vormgeven in het dagelijks handelen? Tenslotte wordt ook intramuraal steeds meer gewerkt volgens zelforganiserende principes. Om binnen deze veranderende context de kwaliteit van zorg goed te borgen zetten steeds meer verpleeghuizen verpleegkundigen in. Maar dan wel met andere taken en rollen. Zoals het aanspreken van de cliënt en zijn netwerk op eigen regie. Het adviseren, ondersteunen en coachen van collega’s ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het regisseren van kennisontwikkeling. En het implementeren en borgen van (kwaliteits-)richtlijnen of innovaties. Dit vraagt om nieuwe competenties en vaardigheden van verpleegkundigen. Het opleidingsprogramma (Kwaliteits)verpleegkundige in het verpleeghuis van GrowWork ontwikkelt deze zorgprofessionals tot excellerende (kwaliteits)verpleegkundigen. Hiermee wordt de gewenste vernieuwing van verpleegzorg gefaciliteerd en gerealiseerd.

Het opleidingsprogramma bestaat uit 5 opleidingsmodules en beslaat in totaal 9 opleidingsdagen. De opleiding omvat een unieke combinatie van leervormen: theorie, werkateliers, intervisie en praktijkopdrachten.

Module 1: Inleiding in kwaliteit (1 dag)
Module 2: Zorginhoudelijke kwaliteit in het Verpleeghuis (3 dagen)
Module 3: Persoonlijk Leiderschap (1 dag) 
Module 4: Coachingsvaardigheden (2 dagen)
Module 5: Verandervaardigheden (2 dagen)

Locatie Den Bosch: start opleiding: 12 juni 2019 - einde 19 februari 2020 = VOL
Locatie Den Bosch: start opleiding: 9 september 2019 - einde 11 mei 2020 = VOL
Locatie Amsterdam: start opleiding: 26 september 2019 - einde 14 mei 2020

Accreditatie:
Indien je de accreditatiepunten van de training wilt verzilveren is het belangrijk dat je in het bezit bent van een BIG-registratienummer. 
Let op: het BIG-registratienummer moet wel aangemeld zijn bij het Kwaliteitsregister V&VN en er dient een portfolio te zijn ingeleverd bij het V&VN!
De accreditatiepunten kunnen tot 3 maanden na het volgen van de opleiding opgevoerd worden door GrowWork. 

AANMELDEN? klik hier

Resultaat

Na afloop van het opleidingsprogramma beschik je over:

Kennis van en inzicht in de uitgangspunten voor de kwaliteit en organisatie van zorg in het verpleeghuis en de bijbehorende prestatie indicatoren en hoe deze te monitoren en te borgen in dagelijks werkgedrag.Kennis en inzicht in jouw eigen specifieke rol hierin en die van anderen en hoe dit in de samenwerking goed vorm kan worden gegeven.Kennis en inzicht hoe regie te voeren op de zorginhoudelijke processen en innovatie.Kennis en vaardigheden hoe de eigen regie en eigen kracht van de cliënt en zijn steunsysteem kan worden aangesproken en hoe dit kan worden gestimuleerd in het dagelijks handelen van medewerkers.Kennis en vaardigheden om op effectieve wijze collega’s te coachen zonder een nieuwe leidinggevende te worden.Kennis en inzicht om op effectieve wijze veranderingen binnen het team te implementeren.Energie en motivatie om het geleerde in de praktijk toe te gaan passen.

Vereiste voorkennis

GEEN

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 5


AANMELDEN? klik hier

<< Terug naar opleidingenoverzicht