GrowWork Education

7-daagse opleiding Wijkverpleegkundige, Regisseur van wijkzorg/Verpleegkundige in de wijk, zonder coaching

In de wijkverpleging neemt de complexiteit van zorg toe. Het nieuwe paradigma van eigen kracht binnen de participatiemaatschappij vraagt een andere manier van denken en handelen van zorgverleners. Nieuwe (zelforganiserende) organisatievormen vragen toenemende klantgerichtheid en flexibiliteit van de medewerkers. In deze veranderende context heeft de wijkverpleegkundige niveau 5 een stevige rol gekregen om de zorg in de wijk te regisseren. Vanuit een eigenstandige positie naast de huisarts, in verbinding met het sociale domein en op basis van eigen regie, eigen kracht en het steunsysteem van de cliënt.

Kwalitatief goede wijkverpleging kan echter alleen ontstaan als alle teamleden hun bijdrage daaraan leveren en hun eigen rol hierin oppakken. Ook voor de niveau 4 verpleegkundige in de wijk is een belangrijke rol weggelegd om de nieuwe manier van denken en werken verder te brengen in de teams. Hiervoor is het belangrijk dat zij vanuit eenzelfde denkkader kijkt naar de kwaliteit en organisatie van zorg als de niveau 5 wijkverpleegkundige. En dat zij vanuit haar eigenstandige rol als niveau 4 de samenwerking goed vorm geeft in het hele team en specifiek die met niveau 5 om kwaliteit van zorg te realiseren. Van beide professionals worden nieuwe competenties en vaardigheden gevraagd. Het opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige, Regisseur van wijkzorg en Verpleegkundige in de wijk van GrowWork ontwikkelen deze zorgprofessionals tot excellerende (wijk)verpleegkundigen. Hiermee wordt de gewenste vernieuwing van wijkverpleging gefaciliteerd en gerealiseerd.

Het opleidingsprogramma bestaat uit 5 opleidingsmodules en beslaat in totaal 7 opleidingsdagen. De opleiding omvat een unieke combinatie van leervormen: theorie, werkateliers, intervisie en praktijkopdrachten.

Module 1: Inleiding in kwaliteit (1 dag)
Module 2: Zorginhoudelijke kwaliteit in de Wijk (1 dag)
Module 3: Persoonlijk Leiderschap (1 dag) 
Module 4: Coachingsvaardigheden (2 dagen)
Module 5: Verandervaardigheden (2 dagen)

Locatie Amsterdam: start opleiding: 30 januari 2020 - einde 26 november 2020 = VOL
Locatie Den Bosch: start opleiding: 5 maart 2020 - einde 17 december 2020 = VOL
Locatie Den Bosch: start opleiding: 17 maart 2020 - einde 15 december 2020
Locatie Amsterdam: start opleiding: 25 maart 2020 - einde 2 december 2020
Locatie Amsterdam: start opleiding: 11 mei 2020 - einde 9 februari 2021
Locatie Den Bosch: start opleiding: 8 september 2020 - 20 april 2021


Voor alle scholingsdata klik op de aanmeld button

NB: De 9 daagse variant van de opleiding bevat een extra module van 2 dagen: ‘Verpleegkundig indiceren en organiseren met Omaha classificeren’. Deze neemt deelnemers mee in het verpleegkundig indiceren en organiseren conform het V&VN-normenkader en het classificeren met Omaha System. In praktijk kiezen veel deelnemers er voor om deze module toch op te nemen in hun opleidingsprogramma, ook als zij reeds in het verleden een vergelijkbare opleidingsmodule hebben gevolgd. De reden hiervoor is dat zij zo de kwaliteit en eenduidigheid van hun indiceren, organiseren en classificeren verder willen verhogen. Wil jij dit ook? Kies dan voor de 9 daagse variant van de opleiding.

Accreditatie:
Indien je accreditatiepunten van de training wilt verzilveren is het belangrijk dat je in het bezit bent van een BIG-registratienummer.
Let op: het BIG-registratienummer moet wel aangemeld zijn bij het Kwaliteitsregister V&VN en er dient een portfolio te zijn ingeleverd bij het V&VN!
De accreditatiepunten kunnen tot 3 maanden na het volgen van de opleiding opgevoerd worden door GrowWork. 

AANMELDEN? klik hier

Resultaat

Na afloop van het opleidingsprogramma beschik je over:
 
Kennis van en inzicht in de uitgangspunten voor de kwaliteit en organisatie van zorg in de wijk en de bijbehorende prestatie indicatoren en hoe deze te monitoren en te borgen in dagelijks werkgedrag.Kennis en inzicht in jouw eigen specifieke rol hierin en die van anderen en hoe dit in de samenwerking goed vorm kan worden gegeven.Kennis en inzicht hoe regie te voeren op de zorginhoudelijke processen en innovatie.Kennis en vaardigheden om op effectieve wijze collega’s te coachen zonder een nieuwe leidinggevende te worden.Kennis en inzicht om op effectieve wijze veranderingen binnen het team te implementeren.Energie en motivatie om het geleerde in de praktijk toe te gaan passen.

Vereiste voorkennis

GEEN

Doelgroep

Verpleegkundigen niveau 4 en 5 in de wijk

AANMELDEN? klik hier

<< Terug naar opleidingenoverzicht