Growwork Opleidingen
Opleiding zoeken
Categorie
Informatie ZorgAcademie
<< Waar staat de ZorgAcademie voor?
Alle opleidingen

7-daagse post-hbo opleiding kwaliteitsverpleegkundige

€ 3.400
Met onze post-hbo opleiding kwaliteitsverpleegkundige ontwikkel jij je verder en blink je nog meer uit in je werk. Je ontwikkelt je op het gebied van kwaliteit van zorg door teamoverstijgend en organisatiebreed kwaliteitsverbeteringen toe te passen.

7-daagse post-mbo opleiding verpleegkundige kwaliteitszorg

€ 3.400
Met onze post-mbo opleiding verpleegkundige kwaliteitszorg ontwikkel jij je verder zodat je de uitdagingen in de zorg kunt aanpakken. Je ontwikkelt je op het gebied van kwaliteit van zorg door het samenwerken met (team)managers, kwaliteitsverpleegkundigen en het team. Daarnaast leer je over verpleegkundig leiderschap en over coachende vaardigheden.

Kwaliteitsverpleegkundige in het verpleeghuis

€ 3.600
Ontwikkel je tot excellerende kwaliteitsverpleegkundige in het verpleeghuis!

Verdieping Kwaliteitsverpleegkundige in het Verpleeghuis

€ 1.200
Je hebt de rol van kwaliteitsverpleegkundige in de vingers. Je hebt onze 9-daagse opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige al gevolgd. En nu wil je jezelf verder ontwikkelen en je ervaringen inzetten om de kwaliteit in het verpleeghuis naar een nog hoger plan te brengen. Dan is dit jouw opleiding! Tijdens deze 4-daagse advanced opleiding ligt de focus op jouw samenwerking met alle andere betrokkenen bij het zorgproces en ga je dieper in op het omgaan met innovaties en veranderingsprocessen.

Verdieping Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System

€ 600
Werk je al enige tijd met indiceren volgens Omaha system maar heb je vragen over de juistheid en volledigheid van je indicaties en wil je ervaringen uitwisselen met anderen? Dan is er nu de kans om een verdiepingsslag te maken! Tijdens deze één-daagse training wordt ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van indiceren. Daarnaast is er ruim tijd om met elkaar de vaardigheden van het indiceren met gebruik van Omaha System te vergroten.

Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System

€ 700
Tijdens deze 2-daagse training gaan we in op de context van werken in de wijk, het normenkader verpleegkundig indiceren en organiseren van zorg in de wijk (V&VN)en het versterken van zelfredzaamheid en zelfregie van de cliënt. We kijken naar domeinoverstijgend werken in de wijk, Omaha System en de toepassing hiervan in de praktijk. We gaan bij deze onderdelen ook specifiek in op het nut en de noodzaak van de rollen en samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en de verpleegkundige in de wijk.

Verpleegkundig leiderschap in de wijk

€ 2.900
Ontwikkel je tot excellerende wijkverpleegkundige met oog voor kwaliteit!

Versterken eigen regie voor en door medewerkers thuiszorg

€ 700
Krijg meer regie over je eigen werk en leer om nog beter persoonsgerichte zorg aan je cliënten te geven!

Versterken eigen regie voor en door medewerkers verpleeghuis

€ 700
Krijg meer regie over je eigen werk en leer om nog beter persoonsgerichte zorg aan je cliënten te geven samen met je collega’s!