Arbeidsvoorwaarden

Wij trachten de best haalbare arbeidsvoorwaarden voor jou te bewerkstelligen waaronder een goed pensioen en een ontwikkel-programma via onze ZorgAcademy.

Als de opdrachtuitvoering dat vereist, bieden wij je een telefoon, laptop, lease-auto of een NS-Business Card.

HR-cyclus

Jouw kwaliteit als professional bepaalt de kwaliteit van onze dienstverlening. Als carrièrecoach besteden wij daarom veel aandacht aan jouw ontwikkeling. Naast de opleidingen van onze GrowWork ZorgAcademy, voeren we daarom een HR-cyclus. Deze inspireert, geeft richting en meet hoe je je persoonlijk en professioneel ontwikkelt.

De HR-cyclus bestaat uit:

  • een POP-gesprek bij aanvang van je dienstverband
  • een Voortgangsgesprek na zes maanden
  • een Beoordelingsgesprek na twaalf maanden

POP staat voor Persoonlijk OntwikkelPlan. Hierin omschrijf je jouw persoonlijke en vakinhoudelijke doelen en acties. Je bent daarbij zelf eigenaar van je ontwikkeling.

Het Voortgangsgesprek, dat hier na zes maanden op volgt, heeft een open karakter en is non-hiërarchisch. In dit gesprek bespreek je met je leidinggevende of je persoonlijk en vakinhoudelijk op koers ligt. In het Beoordelingsgesprek dat om de twaalf maanden plaatsvindt, beoordeelt jouw leidinggevende hoe je je hebt ontwikkeld en in hoeverre dit heeft bijgedragen aan de organisatiedoelstellingen.


Meer weten?

Neem vooral contact op met een collega van GrowWork, bekijk ons team>>