Nieuws

De ZorgAcademie gaat de huidige opleiding kwaliteitsverpleegkundige splitsen in een post-mbo en post-hbo variant. Onze trainers constateren dat er in de markt én vanuit de deelnemers van de opleiding verschillen zijn in de leerbehoeften bij de mbo- en hbo -verpleegkundigen. Bovendien ervaren wij dat beiden verschillend worden gepositioneerd in de zorgorganisaties.

De mbo-verpleegkundige verleent directe zorg en heeft daarnaast het aandachtsveld kwaliteit. Zij coacht haar collega’s op de werkvloer in het verbeteren van de dagelijkse kwaliteit. De post-mbo opleiding verpleegkundige kwaliteitszorg heeft een meer praktische invulling zodat de onderwerpen beter aansluiten bij deze zorgprofessional.

De hbo-verpleegkundige werkt vaak overstijgend en op locatieniveau en is project- en procesmatig bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De onderwerpen in de nieuwe post-hbo opleiding kwaliteitsverpleegkundige sluiten hier beter op aan.

Beide zorgprofessionals zijn, ieder vanuit hun eigen kwaliteiten, nodig om de kwaliteit van zorg in de ouderen zorg te verbeteren. Met de wijzigingen van de opleidingen komen deze zorgprofessionals nog beter in hun kracht te staan. Wil je meer informatie over de inhoud van de opleidingen? Of ben je benieuwd hoe deze opleidingen toegepast kunnen worden binnen jouw organisatie? Neem contact op met de adviseur van jouw regio.

De eerste post-hbo opleiding gaat op 9 mei van start in Amsterdam. Wil je meer informatie over de opleiding of je aanmelden? Klik dan hier.