Nieuws

Gezocht: wegenwacht in de zorg! Juiste zorg, juiste plaats, juiste moment

Onlangs stond ik met mijn auto langs de snelweg. Gevalletje pech! Wachten op de wegenwacht, die na een korte analyse niet zo veel anders kon dan te zorgen dat ik bij de dichtstbijzijnde dealergarage kwam. ‘Het is mijn taak om u veilig op de juiste plek te brengen, zodat u weer verder kan’ zei hij bij het afscheid nemen. Dat was precies wat hij had gedaan!

Zou de zorg niet gebaat zijn met een partij die deze taakomvatting als die van de wegenwacht serieus neemt? Een partij die ervoor zorgt dat de zorgvrager veilig op de juiste plek komt, zodat hij weer verder kan.

De laatste maanden is er veel aandacht voor de toenemende wachtlijsten in de zorg

De NZa rapporteert in meerdere rapporten over wachtlijsten in de curatieve en de langdurige zorg. Er wordt meer aandacht gevraagd van de zorgkantoren en zorgverzekeraars om voor cliënten en patiënten deze wachttijden te verkorten. Met name de medisch specialistische zorg, ambulance zorg, wijkverpleging, waaronder casemanagement dementie, GGZ zorg en de Wlz-zorg zijn speerpunten voor de NZa in hun toezicht.

Eind januari prijkt Nederland weer bovenaan de Euro Health Consumer Index. Met haar zorgstelsel is Nederland weer koploper van 35 landen. Desondanks worden verbeterpunten genoemd, de hoge zorgkosten en … de wachttijden!

Ook de zorg die door de gemeente wordt georganiseerd wordt niet zonder problemen verstrekt, zo blijkt uit een meldactie van de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en Mind. Mensen die zorg vragen bij gemeentes weten veelal niet waar ze recht op hebben. Zo weet 33% van de respondenten niet dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast stelt een derde van de respondenten dat ze de aangevraagde zorg niet op tijd krijgen.

Ons zorgstelsel bestaat hoofdzakelijk uit vier belangrijke wetten (ZvW, WLZ, WMO en Jeugdzorg). Mensen die zijn aangewezen op de zorg ervaren flinke schotten tussen die wetten en de partijen die deze wetten uitvoeren. De zorgvrager is de weg kwijt, loopt tegen de schotten aan, belandt volkomen onverwacht en onomkeerbaar in een zorgval, wordt van het kastje naar de muur gestuurd en moet dus nogal eens wachten op de juiste zorg.

De NZa stelt in de genoemde rapporten dat de zorgkantoren en zorgverzekeraars hun rol hier beter in moeten pakken. Zij moeten de wachttijden beter in beeld brengen, beter passende zorg inkopen en de wachtlijstbemiddeling meer onder de aandacht brengen. De NZa verwacht meer proactief contact met cliënten die op de wachtlijsten staan, om te vragen of het nog gaat en zo niet, ze te helpen passende zorg te regelen.

Juist deze week wordt uit een peiling, uitgevoerd door Actiz, geconcludeerd dat jaarlijks ruim 300.000 ouderen, zonder medisch specialistische noodzaak in een ziekenhuisbed belanden omdat zij nergens anders terecht kunnen. Dit maakt nog een ander punt pijnlijk duidelijk; de oorzaak hiervan ligt niet alleen in het gebrek aan de juiste zorg, maar ook zeker in welzijnsaspecten als eenzaamheid en neerslachtigheid.

Zorgvragers hebben dus in alle vormen van zorg baat bij een partij die de ‘wegenwachttaak’ op zich neemt. Een partij die ervoor zorgt dat de zorgvrager veilig op de juiste plek komt zodat hij verder kan. Thuis als het veilig is en als het kan, elders als het beter is. En niet in de laatste plaats op tijd!

Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen als geen ander deze taak op zich nemen. Zij voeren twee van de vier wetten uit, hebben veel kennis van de zorg en kunnen partijen, zoals gemeenten en zorgaanbieders, bij elkaar brengen waardoor schotten te slechten zijn en de cliënt passende zorg krijgt. Zij hebben bovendien al sinds jaar en dag ervaring met zorgbemiddeling en -advies.

Mijn wegenwachter wist een weggetje waardoor ik veilig van de snelweg kon komen. Voor mij waren er alleen vangrails zichtbaar die me belemmerden om in de juiste richting te gaan. Hij hielp me letterlijk langs deze ‘schotten’ op de juiste weg. Daarna ging hij snel weer op weg, er waren nog vele wachtenden op hulp.

Net als in de zorg! Wie pakt de handschoen op?

Heeft u hierbij ondersteuning nodig van goed gekwalificeerde medewerkers die zich goed kunnen inleven in de cliënt, besluitvaardig zijn en weten waar ze het over hebben? GrowWork helpt u graag met professionele medewerkers om verder invulling te geven aan uw zorgbemiddelingsactiviteiten.

 Deze publicatie is geschreven door Carolien Nauta, associé van GrowWork.