Nieuws

Vier inzichten in de puzzel van wijkverpleging!

Het is een flinke organisatorische puzzel geworden om wijkverpleging goed vorm te geven. De tarieven en het volume staan onder druk. De focus op doelmatigheid en kwaliteit is groot. Het tekort aan (wijk)verpleegkundigen wringt. Hoe biedt u al deze uitdagingen het hoofd? De Expertisetafels van GrowWork leveren inzichten rond vier belangrijke stukken van de puzzel:

1. Koppel doelmatigheid en professioneel handelen beter aan elkaar

Vanuit de zorginkoop is de druk hoog om te sturen op zorg die professioneler (met maximale stimulering van de eigen regie), goedkoper en innovatiever is. De boodschap is niet ’het moet minder’, maar ‘het moet anders en minder waar het kan’. Vaak blijkt ook echt nog meer mogelijk te zijn rond het versterken van zelfstandigheid. Het is daarom belangrijk om wijkverpleegkundigen bewuster te laten kijken en handelen vanuit dit perspectief en een duidelijkere koppeling te maken naar de professionele uitdaging hiervan.

2. Blijf analyseren: waar zitten overbodige indirecte uren?

Qua bedrijfsmatigheid is er veel focus op het herinrichten en vereenvoudigen van de werkprocessen. Daarnaast wordt gekeken naar organisatorische oplossingen zoals het organiseren van laag en hoog complexe zorg in verschillende teams. Ook wordt kritisch gekeken naar het organisatiemodel: meer zelforganisatie (door extra inzet van teamcoaches) of juist minder (door deeltaken buiten de teams te organiseren, zoals planning)?

3. Faciliteer als management

Het management heeft een belangrijke taak in het stimuleren van de cultuurverandering rond doelmatigheid en bedrijfsmatigheid. Om ‘op de zeepkist’ te gaan staan en (deels intramuraal georiënteerde) teams hierin mee te nemen. En om de professionals data te verschaffen en hen zo te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Ook helpt het om zelf actief mee te denken bij casuïstiek (bij hele zware zorg of lage productiviteit) en waar nodig extra randvoorwaarden te creëren.

4. Zet in op de rol van kwaliteitsbevorderaar

Vanwege de arbeidsmarkt zet een deel van de organisaties wijkverpleegkundigen vooral in voor het indiceren. Het toetsingskader van IGZ toetst echter expliciet op de brede inzet van wijkverpleegkundigen als kwaliteitsbevorderaar. Ook kan niveau 4 beter worden benut als belangrijke borgers van de operationele kwaliteit binnen teams. Het creëren van ruimte voor deze rollen ondersteunt het vinden en binden van (wijk)verpleegkundigen.

Meer weten over de (tijdelijke) inzet en het vinden, binden en ontwikkelen van verpleegkundigen en teamcoaches/-managers binnen wijkverpleging? Neem contact op met GrowWork.

Contact met GrowWork

Heeft u vragen of wilt u weten wat GrowWork voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

088 33 02 300 Stel een vraag per e-mail