GrowWork ondersteunt de organisatiebrede transformatie, met een focus op betere uitkomsten van zorg voor de cliënt. Van implementatieadvies en de positionering van
wijkverpleegkundigen tot een ontwikkelagenda voor de nieuwe bekostiging.