Betaalbaarheid van cliëntgerichte zorg

De betaalbaarheid van de langdurige zorg staat onder druk. Daarnaast is het streven naar kwaliteit toegenomen: van een op doelmatigheid en efficiency gerichte zorg naar meer cliëntgerichte zorg. De betaalbaarheid van de zorg blijft daarbij natuurlijk een belangrijke randvoorwaarde.

Geolied bedrijfsproces

Om goede en betaalbare zorg te kunnen leveren, moet een instelling kunnen vertrouwen op een geolied bedrijfsvoeringproces. Gezonde bedrijfsvoering ondersteunt het zorgproces efficiënt en levert tijdig betrouwbare informatie. Met een gebruikersvriendelijk systeem voor zorginkoop, contractbeheer, zorgafspraken, rapportages en facturatie.

GrowWork ondersteunt zorgorganisaties in alle fasen van het bedrijfsvoeringproces met de volgende modules:

  • Tijdelijke inzet van ervaren professionals zoals zorginkopers, contractbeheerders, business controllers, bedrijfseconomische adviseurs en financiële professionals.
  • Advies en ondersteuning bij het analyseren, opzetten en inrichten van de bedrijfsvoeringcyclus.
  • Opleiding voor de financiële professional gericht op kennis van de koppeling tussen primair proces en bedrijfsvoering, kennis van wet- en regelgeving en het versterken van competenties.