Agenda

Zorginhoudelijke kwaliteit in het verpleeghuis

Om duurzame, kwalitatieve zorg in het verpleeghuis te kunnen realiseren gaan wij in deze training in op drie verschillende perspectieven die hierbij van belang zijn. Allereerst de relevante (kwaliteits)wet- en regelgeving en risicosignalering. Gevolgd door de uitgangspunten van het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg met daarbinnen de persoonsgerichte zorg en het versterken van eigen regie. En als laatste de bekostiging en indicatiestelling. Bij alle drie de perspectieven komt de koppeling naar het zorgleefplan en (de behoefte aan) methodisch werken aan de orde. Het gaat in deze training om bewustwording welke uitgangspunten en vereisten er zijn, hoe je overzicht op de stand van zaken hiervan hebt of krijgt in jouw team(s) en wat je daar mee doet.

Meer informatie over deze training >>