Agenda

Verandervaardigheden

Op welke wijze kun je sturing geven aan gewenste veranderingen/(kwaliteits-)verbeteringen in je team of organisatie? Hoe zorg je ervoor dat collega’s of medewerkers niet snel weer terugvallen op oud gedrag, maar dat je acties tot blijvende verandering leiden?

Aan de hand van de verandertheorie van Caluwé worden verschillende invalshoeken behandeld, die bij het aansturen van een blijvende verandering belangrijk zijn. Aan de hand van een film over een groot veranderingsproces, worden deze invalshoeken heel concreet en toepasbaar gemaakt met voorbeelden. Door je bewust te worden van je eigen veranderstijl en wat dat kan betekenen bij het implementeren van nieuwe werkwijzen, ben je in staat om effectiever een verandering door te voeren.

Om de vertaalslag te maken naar je eigen praktijk ga je in de tweede trainingsdag aan de slag met een analyse van de effectiviteit van een eigen veranderingsproces/(kwaliteits-)verbeterproces dat je net hebt afgerond of waar je op dit moment mee bezig bent. Je geeft een individuele presentatie van je (tot nu toe) uitgevoerde veranderopdracht en met de groep kijken we of, en zo ja, hoe de effectiviteit hiervan nog verder verbeterd kan worden.

Meer informatie over deze training >>