Agenda

31 Aug

Training Excel Verdieping – Databases in Excel

Training Excel Verdieping – Databases in Excel Excel kent een hele krachtige databasefunctionaliteit en is vrij eenvoudig te bedienen. Excel is echter geen databaseprogramma. Het is dan ook belangrijk te weten waaraan je database in Excel moet voldoen om geen fouten te maken. Houd je je aan deze regels, dan maak je in Excel in […]

06 Sep

Training inleiding in kwaliteit van zorg

Training Inleiding in kwaliteit van zorg Het blijvend realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg vraagt blijvende aanpassing en verbetering van het primaire zorgproces. En daarmee van het dagelijks handelen. De verpleegkundige is niet alleen opgeleid voor het uitvoeren, regisseren en coördineren van (hoog)complexe zorg. Maar juist ook voor het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van taken rond […]

11 Sep

Training coachingvaardigheden

Training coachingvaardigheden Als professional danwel manager wordt van jou verwacht dat je samen met je team(s) de beoogde (kwaliteits- of verbeter)teamdoelstellingen realiseert. Eén van de belangrijke manieren om dit te realiseren is dat je je collega’s danwel medewerkers op effectieve wijze kan coachen en/of ondersteunen. In deze training maken wij gebruik van de theorie rondom […]

21 Sep

Training verandervaardigheden

Training verandervaardigheden Op welke wijze kun je sturing geven aan gewenste veranderingen/(kwaliteits-)verbeteringen in je team of organisatie? Hoe zorg je ervoor dat collega’s of medewerkers niet snel weer terugvallen op oud gedrag, maar dat je acties tot blijvende verandering leiden? Aan de hand van de verandertheorie van Caluwé worden verschillende invalshoeken behandeld, die bij het […]

25 Sep

Training verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha Systeem

Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System (Wijk)verpleegkundigen hebben een belangrijke spilfunctie gekregen in de realisatie van uitgangspunten van de nieuwe ‘participatiemaatschappij’: eigen regie, ontzorgen, zo lang mogelijk thuis. Wijkverpleegkundigen zijn o.a. verantwoordelijk voor de indicatiestelling binnen de aanspraak wijkverpleging. Dit doen zij op basis van het normenkader van de V&VN. Hoe maak je deze […]

26 Sep

Training zorginhoudelijke kwaliteit in het verpleeghuis

Training zorginhoudelijke kwaliteit in het verpleeghuis Om duurzame, kwalitatieve zorg in het verpleeghuis te kunnen realiseren gaan wij in deze training in op drie verschillende perspectieven die hierbij van belang zijn. Allereerst de relevante (kwaliteits)wet- en regelgeving en risicosignalering. Gevolgd door de uitgangspunten van het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg met daarbinnen de persoonsgerichte zorg […]

27 Sep

Training zorginhoudelijke kwaliteit in de wijk

Training zorginhoudelijke kwaliteit in de wijk Hoe krijgt de (wijk)verpleegkundige er zicht in en grip op dat de cliënt ook daadwerkelijk kwalitatief goede zorg ontvangt en zo min mogelijk risico loopt. Op welke wijze kun je dit monitoren en borgen als (wijk)verpleegkundige en hoe werk je hierin samen met het team? Tijdens deze dag wordt […]

07 Nov

Training persoonlijk leiderschap: proactiviteit en prioritering

Training persoonlijk leiderschap: proactiviteit en prioritering Tijdens deze training staan we stil bij de wijze waarop de doelstellingen van jouw functie als professional of manager tot uiting komen in je dagelijks handelen en je dagelijkse takenpakket. De werkpraktijk is weerbarstig, er is veel werk te verzetten en er wordt een groot beroep op je gedaan. […]

28 Nov

Training persoonlijk leiderschap: cultuur en gedrag

Training persoonlijk leiderschap: cultuur en gedrag Cultuur is iets om serieus te nemen. Het beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van teams en een organisatie. Het gaat bij cultuur om de vraag hoe mensen met elkaar omgaan. Het betreft de zachte of informele kant van de omgangsvormen. Hoe kun je als professional of manager […]