Agenda

21 Sep

Training verandervaardigheden

Training verandervaardigheden Op welke wijze kun je sturing geven aan gewenste veranderingen/(kwaliteits-)verbeteringen in je team of organisatie? Hoe zorg je ervoor dat collega’s of medewerkers niet snel weer terugvallen op oud gedrag, maar dat je acties tot blijvende verandering leiden? Aan de hand van de verandertheorie van Caluwé worden verschillende invalshoeken behandeld, die bij het […]

25 Sep

Training verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha Systeem

Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System (Wijk)verpleegkundigen hebben een belangrijke spilfunctie gekregen in de realisatie van uitgangspunten van de nieuwe ‘participatiemaatschappij’: eigen regie, ontzorgen, zo lang mogelijk thuis. Wijkverpleegkundigen zijn o.a. verantwoordelijk voor de indicatiestelling binnen de aanspraak wijkverpleging. Dit doen zij op basis van het normenkader van de V&VN. Hoe maak je deze […]

27 Sep

Training zorginhoudelijke kwaliteit in de wijk

Training zorginhoudelijke kwaliteit in de wijk Hoe krijgt de (wijk)verpleegkundige er zicht in en grip op dat de cliënt ook daadwerkelijk kwalitatief goede zorg ontvangt en zo min mogelijk risico loopt. Op welke wijze kun je dit monitoren en borgen als (wijk)verpleegkundige en hoe werk je hierin samen met het team? Tijdens deze dag wordt […]

07 Nov

Training persoonlijk leiderschap: proactiviteit en prioritering

Training persoonlijk leiderschap: proactiviteit en prioritering Tijdens deze training staan we stil bij de wijze waarop de doelstellingen van jouw functie als professional of manager tot uiting komen in je dagelijks handelen en je dagelijkse takenpakket. De werkpraktijk is weerbarstig, er is veel werk te verzetten en er wordt een groot beroep op je gedaan. […]

28 Nov

Training persoonlijk leiderschap: cultuur en gedrag

Training persoonlijk leiderschap: cultuur en gedrag Cultuur is iets om serieus te nemen. Het beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van teams en een organisatie. Het gaat bij cultuur om de vraag hoe mensen met elkaar omgaan. Het betreft de zachte of informele kant van de omgangsvormen. Hoe kun je als professional of manager […]